(1)
Bilko, D.; Pakharenko, M.; Bilko, N. Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі Ex Vivo хворих на мієлодиспластичний синдром. NRPBE 2021, 4, 21-25.