Antonyuk, M., Iefimenko, T., & Navalihina, A. (2019). Хромосомоспецифічний мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній пшениці м’якої, стійких до борошнистої роси. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 2, 3–12. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.3-12