Shynder, O., Negrash, Y., Glukhova, S., Doiko, N., & Rak, O. (2020). Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 3, 58–65. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2020.3.58-65