Bilko, D., Pakharenko, M., & Bilko, N. (2021). Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі ex vivo хворих на мієлодиспластичний синдром. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 4, 21–25. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.21-25