Bolgova, L., Tuganova, T., & Ponomarenko, A. (2021). Цитологічні дослідження екзофітних пухлин бронхів і ріст раку легені. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 4, 26–31. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.26-31