Vyshenska, I., & Ginzhaliuk, A. (2021). Вплив кліматичних факторів на енергетичний потенціал лісової підстилки широколистяного фітоценозу. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 4, 32–36. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.32-36