Shynder, O., Kostruba, T., Chorna, G., & Kolomiychuk, V. (2022). Нові і доповнюючі відомості про флору Середнього Придніпров’я. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 5, 64–75. https://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.64-75