Shynder, O., Negrash, Y., Glukhova, S., Doiko, N. і Rak, O. (2020) «Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України», Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 3, с. 58–65. doi: 10.18523/2617-4529.2020.3.58-65.