Bilko, D., Pakharenko, M. і Bilko, N. (2021) «Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі ex vivo хворих на мієлодиспластичний синдром», Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 4, с. 21–25. doi: 10.18523/2617-4529.2021.4.21-25.