Shynder, O., Kostruba, T., Chorna, G. і Kolomiychuk, V. (2022) «Нові і доповнюючі відомості про флору Середнього Придніпров’я», Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, 5, с. 64–75. doi: 10.18523/2617-4529.2022.5.64-75.