Shynder, O., Y. Negrash, S. Glukhova, N. Doiko, і O. Rak. «Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України». Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, т. 3, Липень 2020, с. 58-65, doi:10.18523/2617-4529.2020.3.58-65.