Bilko, D., M. Pakharenko, і N. Bilko. «Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі Ex Vivo хворих на мієлодиспластичний синдром». Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія, т. 4, Липень 2021, с. 21-25, doi:10.18523/2617-4529.2021.4.21-25.