DOI: https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.54-58

Проведення навчальних екологічних практик для студентів у межах об’єктів ПЗФ України

Kateryna Derevska, Iryna Vyshenska, Liudmyla Shevtsova

Анотація


У статті наведено наукове обґрунтування теоретичних і практичних аспектів використання інноваційного  потенціалу  природоохоронних  територій  для  поєднання  науки,  освіти  і  виховання молодого покоління. На прикладі Регіонального ландшафтного парку «Сеймський» показано переваги організації та проведення навчальних дослідницьких практик для студентів-екологів у межах природоохоронних територій. Розташування РЛП «Сеймський» на межі трьох фізико-географічних зон (Полісся, відроги Середньо-Руської височини та Полтавська рівнина) має важливе значення. У центральній частині РЛП «Сеймський» добре виражена заплава і надзаплавні тераси р. Сейм різного  віку,  збережені  ліси,  висока  репрезентативність  природних  комплексів,  наявні  геологічні пам’ятки природи. Метою роботи є розкриття прикладного значення дослідницьких практик для екологів у межах природних парків України. Регіональні ландшафтні парки як складові ПЗФ України дають змогу не лише охороняти природу і сприяти розвитку територій, а й поєднувати науку, освіту і виховання молодого покоління.


Ключові слова


природоохоронні території; екологічна освіта; Регіональний ландшафтний парк «Сеймський»

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas paleoheohrafichnykh kart Ukrainskoi i Moldavskoi RSR. Masshtab 1:2500000. Kyiv: AN URSR; 1960. 78 l. kart.

Bondarchuk VH. Heomorfolohiia URSR. Kyiv: Radianska shkola; 1949. 249 p.

Boroshniev VO. Konotop. Storinky mynuloho. Sumy: Drukarskyi dim «Papirus»; 2013. 152 p.

Derevska K, Panchenko S, Rak O. Znachennia arkheolohichnykh artefaktiv dlia stvorennia piznavalnykh ekolohichnykh marshrutiv na terytorii RLP «Seimskyi». V: Materials of the Int. scientific conference “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate” (Chernihiv, 27–29 September 2017). Chernihiv: Desna Polygraph; 2017, p. 34–6.

Derevska KI, Isaiev SD, Rudenko KV. Shchodo pytannia henezysu samorodnoho zaliza u paleohenovykh piskovykakh pravoberezhzhia r. Seim (Sumska obl.). V: Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva» 24–26.05.2017. Kryvyi Rih; 2017, p. 21–4.

Derzhavna heolohichna karta Ukrainy (Masshtab 1:200 000) [Internet]. Dostupno: http://geoinf.kiev.ua/wp/w/Viewer.php?pr=

&ump=m36-4&fmp=pz_m36-4.pdf

Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: zb. nauk. prats. [redkol.: LB Lukianova (holova) ta in.]; In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko MM, 2016; 1(12). 180 p.

Panchenko SM. Svitli dubovi lisy yak mistsezrostannia ridkisnykh vydiv vyshchykh sudynnykh roslyn na pivnichnomu skhodi Ukrainy. V: Roslynnyi svit u Chervonii knyzi Ukrainy: vprovadzhennia Hlobalnoi stratehii zberezhennia roslyn. Materialy V Mizhnar. konf. (25–28 chervnia 2018 r.). Kherson; 2018, p. 69–71.

Panchenko S, Ivanets V. 50 ridkisnykh roslyn Sumshchyny. Atlas-dovidnyk. Chernivtsi: Druk Art; 2019. 64 p.

Pryrodno-zapovidnyi fond Sumskoi oblasti: Atlas-dovidnyk. Kyiv: Ukrainska Kartohrafichna Hrupa; 2016. 94 p.

Sumshchyna vid davnyny do sohodennia: Naukovyi dovidnyk / Pokydchenko LA, uporiad.; Sumska oblderzhadministratsiia, Derzharkhiv Sumskoi obl. Sumy; 2000. 384 p.


Copyright (c) 2019 Kateryna Derevska, Iryna Vyshenska, Liudmyla Shevtsova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.