DOI: https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.59-62

Флористичне різноманіття ландшафтного комплексу «Іванівські озера» Оболонської низовини (Середнє Придніпров’я)

Kateryna Derevska, Oleksandr Rak, Mykola Klestov, Yaroslava Lukavenko

Анотація


У статті охарактеризовано галофітну рослинність ландшафтного комплексу «Іванівські озера». Показано, що галофіти не утворюють суцільного покриву. На площі 1200 га сформовано галофітний рослинний комплекс, основу якого становлять 11 видів-галофітів, а також визначаються три представники Червоної книги України. Обґрунтовано необхідність створення заказника місцевого значення «Іванівські озера» і доцільність приєднання його до території Національного природного парку «Нижньосульський» з метою збереження та наукового моніторингу рідкісних природних комплексів, які є індикаторами змін гідрологічного режиму і мікроклімату.


Ключові слова


флористичне різноманіття; галофіти; Національний природний парк «Нижньосульський»

Повний текст:

PDF

Посилання


Bairak OM, Proskurnia MI, Stetsiuk NA ta in. Etalony pryrody Poltavshchyny. Rozpovidi pro zapovidni terytorii. Poltava: Verstka; 2003. 212 p.

Bezuglij AM, Guk VI, Bannik GI. Geologicheskaya karta SSSR (m-b 1:200000) Seriya Dneprovo-Doneckaya. Obyasnitelnaya zapiska. Moskva: Nedra, 1969 [Internet]. Dostupno: http://geoinf.kiev.ua/wp/w/Viewer.php?pr=1&ump=m362&fmp=kv_m36-21.pdf

Bilyk HI. Roslynnist zasolenykh gruntiv Ukrainy. Kyiv: Vyd-vo AN URSR; 1963. 297 p.

Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy: v 3 t. / Redkolehiia: AM Marynych (vidp. red.) ta in. Kyiv: «Ukrainska radianska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana; 1989;1:416.

Eliashevych OA. Luky serednoho Dnipra (Kurylivski plavni). Zb. nauk. robit Dnipropetrovskoho bot. sadu. Dnipropetrovsk, 1937;2:57–72. 6. Kleopov YuD. Heobotanichnyi eskiz livoberezhzhia serednoi Naddniprianshchyny. Zhurn. biolohich. tsyklu VUAN. 1934;2:37–66.

Levytska HM. Heobotanichnyi narys druhoi terasy Dnipra (Obukhivskyi masyv). Zb. nauk. robit Dnipropetrovskoho bot. sadu. Dnipropetrovsk, 1936;1:35–47.

Marynych OM, Parkhomenko HO, Petrenko OM, Shyshchenko PH. Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho raionuvannia Ukrainy. UHZh. 2003;1:16–20.

Musiienko MM, Serebriakov VV, Braion OV. Ekolohiia. Okhorona pryrody: Slovnyk-dovidnyk. Kyiv: T-vo «Znannia», KOO; 2002. 550 p.

Pachoskij IK. Ocherk flory okrestnostej g. Pereyaslavlya Poltavskoj gubernii. Zapiski Kievskogo o-va estestvoispytatelej. Kiev, 1893;III(1):154–166.

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Poltavskii oblasti u 2014 rotsi [Internet]. Dostupno: https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.adm-pl.gov.ua%2Fpage%2Fregionalna-dopovid-prostan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-poltavskiyoblasti-u-2014-&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b


Copyright (c) 2019 Kateryna Derevska, Oleksandr Rak, Mykola Klestov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.