P-ISSN: 2617-4529
E-ISSN: 2663-0613

Том 3 (2020)

Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія

Зміст

Біологія

Цитологічна стабільність пшеничних амфідиплоїдів і сортів пшениці в мейозі І PDF
Viktoriia Plyhun, Tetiana Iefimenko, Maksym Antonyuk, Tamara Ternovska 3-13
Поліморфізм за мікросателітними локусами у пшениці Мігушової та сортів пшениці м’якої PDF (English)
Natalia Tytenko, Tetiana Iefimenko, Anastasiia Navalihina, Vitalii Shpylchyn, Viktoriia Martynenko, Tetiana Pasichnyk, Maksym Antonyuk 14-19
Особливості передачі маркерів хромосоми 1U Aegilops biuncialis Vis. у гібридів пшениці м’якої PDF
Nataliia Kozub, Ihor Sozinov 20-25
Характеристика фітопатогенних і токсикогенних властивостей грибів роду Fusarium, ізольованих із зерна Triticum aestivum L PDF
Iryna Furtat, Anastasiia Danshyna, Oksana Mankovska 26-34
Вплив метаболічно-активних речовин на окремі фізіолого-біохімічні показники росту і розвитку огірків сорту Ніжинський PDF
Vitalii Lisovytskyi, Olena Kuchmenko 35-42
Особливості росту периферичного раку легені за результатами макроскопічних і цитологічних досліджень PDF
Lidiia Bolgova, Anna Ponomarenko 43-47
Функціональна активність кровотворних клітин-попередників при мієлодиспластичному синдромі в умовах in vitro PDF
Marharyta Pakharenko, Denys Bilko, Nataliia Tretiak, Halyna Starodub, Ihor Lahodniuk, Nadiia Bilko 48-52

Екологія

Енергетичний потенціал ґрунтів широколистяних і хвойних лісів НПП «Голосіївський» PDF
Iryna Vyshenska, Alina Oleksienko 53-57
Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України PDF
Oleksandr Shynder, Yuliia Negrash, Svitlana Glukhova, Nataliia Doiko, Oleksandr Rak 58-65
Біотопи відділення УСПЗ «Крейдова флора» за національною класифікацією UkrBiotop PDF
Yuliia Spinova, Olha Chusova 66-69