P-ISSN: 2617-4529
E-ISSN: 2663-0613

Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що оприлюднює статті з біологічної та екологічної проблематики.


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).


Засноване в 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості, публікує оглядові статті. До 2017 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА». Тематичне розмаїття статей охоплює теоретичні та практичні аспекти біологічної науки та фундаментальної екології.


ЗАВДАННЯ:

  • надання представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення
  • розгляд найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку сучасних біології та екології
  • забезпечення обміну думками серед науковців та дослідників у галузі наук про життя та природничих наук передовсім біології та екології
  • підтримка молодих науковців під час підготовки PhD дисертацій

Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN PRINT: 2617-4529


ISSN ONLINE: 2663-0613


МОВИ ВИДАННЯ: українська, англійська


ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 1 раз на рік


РЕЦЕНЗУВАННЯ: подвійне анонімне рецензування матеріалів


ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Національний Університет "Києво-Могилянська академія"


CREATIVE COMMONS: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)