Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія» є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі біології й екології.


Зображення домашньої сторінки журналу

Засноване в 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості, публікує оглядові статті.
До 2017 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА». Основні завдання періодичного видання полягають у:
– наданні представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення;
– розгляді найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку сучасних біології та екології;
– забезпеченні обміну думками серед науковців та дослідників у галузі наук про життя та природничих наук передовсім біології та екології;
– підтримці молодих науковців під час підготовки PhD дисертацій.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 1 (2018): Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія

Зміст

Біологія

Популяційна динаміка поліморфізму за маркерними ознаками у популяціях пирію середнього (Thinopyrum intermedium) PDF
Maksym Аntonyuk, Liana Onuk, Antonina Lisnichuk, Viktoriia Martynenko, Tetiana Pasichnyk 3-12
Успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній Авротіки PDF
Tamara Ternovska, Tetiana Iefimenko, Anastasiia Navalihina, Maksym Аntonyuk 13-20
Видовий склад і біологічні особливості представників роду Fusarium, виділених із зерна Triticum aestivum L. PDF
Iryna Furtat, Nadiia Ostapiuk, Karina Zhukova 21-27
Вплив фізіологічно активних сполук метаболічної дії на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса в тканинах серця та печінки щурів за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії PDF
Volodymyr Dzuba, Olena Kuchmenko, Olexandr Yakovijchuk 28-33
Нариси історії російської та української фізіології ХІХ та початку XX століть PDF (English)
Tetiana Zaporozhets, Oleksandr Sanyk 34-42

Екологія

Емісія СО2 ґрунту і підстилки лісових фітоценозів різного типу PDF
Iryna Vyshenska, Мaryna Rudko 43-47
Поширення Polystichum aculeatum (L.) Roth. (Dryopteridaceae) на території Словечансько-Овруцького кряжу PDF
Іvan Khomiak, Iryna Onyschuk 48-51
Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку PDF
Оleksandr Shynder, Оleksandr Rak, Svitlana Hlukhova 52-58